Munkavédelem

A munkáltató a tevékenységétől függő munkavédelmi veszélyességi osztályba sorolása és a munkavállalók létszáma (már 1 fő munkavállaló esetén is!) szerint köteles munkavédelmi szakképesítésű személyt alkalmazni, minimálisan heti két órában. Az alkalmazás külső szolgáltatás útján is megvalósítható.

Az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény alapján:

•Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltatók kötelessége. •Ha valamelyik tevékenységet a Mvt vagy a biztonsági szabályzat munkabiztonsági szaktevékenységnek minősít, azt a munkáltató csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti. •Biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat. Ahol a munkavállaló veszélyforrásnak lehet kitéve, a hatásos védelmet zárt technológia alkalmazásával, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések alkalmazásával kell megvalósítani. •A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. •A szervezett munkavégzés fogalma vonatkozik a munkavállalót nem foglalkoztató gazdasági társaság természetes személy tagjára is, ha személyes közreműködésével végez munkát (az egyéni vállalkozókra is vonatkozik a munkavédelmi törvény!).

Orvosi vizsgálatok rendje:

•A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabály alapján a dolgozók rendszeres munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálaton kell részt vegyenek. A dokumentáció elkészítése munkavédelmi szaktevékenységnek számít, foglalkozás-egészségügyi orvossal együtt kell elkészíteni vagy véleményeztetni kell vele az elkészült dokumentációt. Az orvosi vizsgálatok rendjét csak egyszer kell elkészíteni.

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás és tevékenység:

•Minden olyan munkahelyen, ahol munkavállalók dolgoznak munkavédelmi szolgáltatás igénybevételére van szükség jogszabály által meghatározott óraszámban. Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza az ezzel kapcsolatos információkat. (1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben)

Szolgáltatások

A munkavédelem kapcsán az alábbi szolgáltatásokat nyújtom Önnek:

•kockázat értékelés, munkabiztonság felmérése, felülvizsgálat
•kémiai kockázatbecslés, felülvizsgálat
•munkavédelmi oktatás
•szükséges védőeszközök jogszabályoknak megfelelő meghatározása
•jogszabályoknak megfelelő egyéni védőeszköz juttatási rend, tisztálkodó szerek és védőital szabályzat elkészítése
•szabályzat készítés a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjéről
•mentési és riasztási terv

Ha szeretné igénybe venni munkavédelmi szolgáltatásainkat, keressen fel minket elérhetőségeinken.

A munkavédelmi oktatás fontosságáról

Ha csak egyetlen alkalmazottja is van vállalkozásunknak, érte is felelősséget kell vállaljunk, és biztosítani számára a veszélytelen munkahelyi körülményeket, emellett munkaköri tevékenységének kockázatairól is fel kell világosítsuk, egy munkavédelmi oktatás keretein belül.

A munkavédelmi oktatásnak kulcsszerepe van abban, hogy a munkahelyi baleseteket megelőzzük, emellett az előadáson felvilágosítanak minket arról, ha mégis megtörténik a baj, mit tegyünk annak érdekében, hogy a veszélyt megszüntessük. A munkáltatónak meg kell arról győződnie, hogy a munkavédelmi oktatáson átadott ismereteket a munkavállaló tudomásul vette, csakis az oktatást követően állhat munkába az alkalmazott. Kötelesek vagyunk különböző munkahelyi változások után is munkavédelmi oktatást tartani, például új kolléga érkezésekor, vagy a munkakörülmények módosulásakor.

Ha nem szeretnénk súlyos büntetésekkel számolni, és szeretnénk mindent a legnagyobb rendben tudni, mindenképp gondoskodjunk a munkavédelmi oktatásról!

A munkavédelmi oktatás fontosságáról

Munkavédelmi oktatás: biztonságban a munkahelyen

Minden munkáltatónak kötelessége, hogy megóvja dolgozóit attól, hogy munkahelyi baleset érje őket, és biztosítania szükséges a biztonságos munkahelyet. Ez nem csupán a munkavédelmi szabályok értelmében kötelező, de azért is fontos, hogy minőségi és minden szempontból kifogástalan helyre érkezzenek minden nap az alkalmazottak. Ebbe természetesen beletartozik a munkavédelmi oktatás is.

Keressen minket bizalommal, és vegye igénybe színvonalas szolgáltatásunkat munkavédelmi oktatással kapcsolatban! Magasan képzett, tapasztalt szakemberek segítségét igénybe véve gondoskodunk arról, hogy Ön és minden alkalmazottja a legmagasabb szintű munkavédelmi oktatásban részesüljön. Az oktatáson minden esetben olyan ismereteket adunk át a résztvevőknek, amiket alkalmazva hatékonyabban kerülhetik el a baleseteket, csökkenthetik a munkakörükkel járó kockázatokat, biztonságosabb munkahelyet és körülményeket teremthetnek meg.

A részletekkel kapcsolatban keressen minket bizalommal megadott elérhetőségeinken!

Munkavédelmi oktatás: biztonságban a munkahelyen

Ezért elengedhetetlen a megfelelő munkavédelmi oktatás!

Amikor valaki munkavédelmi oktatásról hall, akkor valószínűleg egy rendkívül unalmas irodai értekezletet vizionál maga elé. A valóság azonban sokkal komolyabb, hiszen a megfelelő munkavédelmi oktatás nem csak eszközök, berendezések épségét óvhatja meg, hanem emberi életeket is menthet!

A teljes körű oktatás segít abban, hogy az új munkavállalók felkészültek legyenek az őket érhető munkahelyi balesetekkel szemben. Egy igazán jó munkavédelmi oktatás eszközt ad az ott dolgozók kezébe, hogy megóvhassák testi épségüket. Az oktatáson résztvevők konkrét, praktikus tudásként megismerhetik az adott munkahely és szakterület különböző veszélyforrásait, illetve az azok kapcsán felmerülő megoldási lehetőségeket.

A megfelelő munkavédelmi oktatás biztosítása természetesen a munkaadóknak is megéri, hiszen általa alkalmazottaik bizonyítottan kevesebbszer esnek áldozatul munkahelyi baleseteknek, ezáltal pedig ritkábban hiányoznak, és kevesebb betegszabadságot is vesznek igénybe.

Ha Ön is szeretné profi, tapasztalt szakemberekre bízni a munkavédelmi oktatás lebonyolítását, bátran vegye fel velünk a kapcsolatot!

Ezért elengedhetetlen a megfelelő munkavédelmi oktatás!